Úvod

Dobré účty robia dobrých priateľov

 

To platí predovšetkým vo svete podnikania. Výsledky hospodárenia sú informáciou prvoradej dôležitosti, podľa ktorej vás posudzujú vaši obchodní partneri aj inštitúcie finančného sektora a štátu. Spoľahlivo vedené účtovníctvo vám dáva istotu vo svete neustále sa meniacich pravidiel a pomáha pohotovo reagovať na dynamické požiadavky doby. Oprite sa o skúsenosti profesionálov. Ako nezávislá odborná autorita odborne overia vaše ekonomické výsledky a upevnia tak obraz o vašej spoločnosti v obchodnom svete doma i v zahraničí. Spoločnosť Alfa Audit si na tomto poli vybudovala za 20 rokov svoju reputáciu.