Tím

Tím profesionálov


Pre zabezpečenie kvalitných služieb máme k dispozícii 5 auditorov s licenciou Slovenskej komory audítorov, audítora s licenciou Komory auditorov Českej republiky, 4 daňových poradcov s osvedčením Slovenskej komory daňových poradcov a súdneho znalca pre odbor ekonomika a podnikanie. K dispozícii sú aj ďalší experti a odborníci.

Viacerí naši odborníci sa priamo podieľajú na formovaní podmienok pre oblasť podnikania a poradenstva na území SR. Partneri našej spoločnosti sú zastúpení v prezídiu Slovenskej komory audítorov, v prezídiu Slovenskej komory daňových poradcov aj v odborných komisiách pre vypracovanie stanovísk k legislatívnej problematike pre oblasť daní, či v odbornej komisii kontroly kvality Slovenskej komory audítorov.

gallery1 gallery1 gallery1