Úvod

Vysoký štandard


Štandardom celej skupiny našich spoločností, je ponuka širokého rozsahu profesionálnych služieb v oblasti auditu, daní, účtovníctva a poradenstva. Všetky služby poskytujeme samozrejme nielen pre domácich, ale aj pre zahraničných klientov, ktorým aj pomáhame zorientovať sa v ekonomickom prostredí Slovenskej republiky.

Služby poskytujeme nielen v súlade so zákonmi a pravidlami platnými v Slovenskej republike, ale aj s dodržiavaním medzinárodných štandardov. Ide hlavne o medzinárodné štandardy finančného vykazovania (IFRS), medzinárodné usmernenia pre audit, uisťovacie služby a etiku, ako aj pravidlá pre rôzne spôsoby vykazovania dosiahnutých výsledkov v rámci medzinárodných prepojení.

V oblasti účtovníctva zabezpečujeme pre klientov nielen  rutinné účtovné úkony, ale pomáhame aj odhaliť chyby minulosti a odborne poradíme pri analýze vašich zámerov.

Ponúkame komplexné služby v oblasti ekonomiky a podnikania. Štruktúra služieb a ich rozsah sú variabilné a prispôsobujeme ich individuálne podľa potrieb klientov.