Klienti

Vybraní klienti

 

Máme otvorené viaceré kancelárie s cieľom byť čo najbližšie našim klientom. V oblasti auditu, poradenstva a ďalších ekonomických služieb pôsobíme už od zmeny spoločenského systému v našej krajine a ako tím ponúkame komplexné služby viac ako 15 rokov. V súčasnosti našu klientelu tvoria spoločnosti s celkovým obratom viac ako 1 mld EUR, s majetkom presahujúcim 500 mil. EUR, čo dokazuje našu stabilitu a dôveryhodnosť. V posledných 5 rokoch sme zaraďovaní medzi TOP audítorské spoločnosti v rámci SR.
Pre zabezpečenie komplexnej ponuky ekonomických služieb štruktúru našich spoločností dopĺňa ALFA AUDIT TAX, k.s. licencovaná spoločnosť pre daňové poradenstvo a AD-AUDIT s.r.o. spoločnosť poskytujúca externé služby v oblasti spracovania ekonomických agiend.
Naše služby máme možnosť poskytovať aj v Českej republike, kde pôsobí naša sesterská spoločnosť nakoľko jeden z partnerov spoločnosti je aj licencovaným audítorom v ČR.
Zoznam našich klientov pokrýva všetky oblasti ekonomiky a podnikateľských aktivít. Vzhľadom na rozsiahle tuzemské a medzinárodné skúsenosti a prax našich odborníkov ako aj celej spoločnosti, máme znalosti a schopnosti na potrebnej úrovni.
V prípade, že pre Vaše rozhodnutie bude potrebné predložiť presnejšie referencie neváhajte nás kontaktovať.