Služby

Starostlivosť o odbornú úroveň a profesionálny rast

 
  • organizovanie seminárov a školení nielen pre našich interných zamestnancov, ale aj pre zamestnancov klienta
  • témy sú venované hlavne aktuálnemu vývoju legislatívnych podmienok za účasti renomovaných odborníkov a autorov príslušných legislatívnych noriem
  • diskusné fóra k intrepretácii a používaniu lokálnych účtovných, daňových a ďalších predpisov