Tím

Partneri

 

 • Dipl. Ing. Jarmila Bokorová audítor, č.licencie SKAU 175;
  audítor, č.licencie KACR 882;
  daňový poradca, č. licencie SKDP 618/99;
  oficiálny školiteľ SKAU pre oblasť IFRS
 • Dipl. Ing. Helena Judínyiová audítor, č. licencie SKAU 226;
  daňový poradca, č. licencie SKDP 209/9;
 • Dipl. Ing. Magda Koštialová audítor, č. licencie SKAU 254;
  daňový poradca, č. licencie SKDP 154/93;
  člen prezídia SKAU v rokoch 2010 až 2018;
  člen prezídia SKDP v rokoch 2008 až 2014
 • Dipl. Ing. Milan Mozolák audítor, č. licencie SKAU 483;
  daňový poradca, č. licencie SKDP 618/99;
  súdny znalec oblasť ekonomika a podnikanie, odbor účtovníctvo a daňovníctvo;
  oficiálny školiteľ SKAU pre oblasť ISA
  člen prezídia SKAU v rokoch1999 až 2010
  prezident SKAU od roku 2016