Aktuality

DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY od 1.10.2012

 


Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár o novele zákona o DPH s účinnosťou od 1. októbra 2012 a od 1. januára 2013.

Termín :  02.10.2012
Prednášajúci : Ing. Zdenka Jablonková, Ministerstvo financií SR

V rámci seminárov bude priestor na odbornú diskusiu a riešenie Vašich problémov a otázok. Uvítame Vaše prípadné otázky vopred, aby sa mohla prednášajúca s nimi oboznámiť.
Program seminára:
1. Opatrenia na boj proti daňovým podvodom
2. Fakturácia
3. Ostatné zmeny
4. Novela Obchodného zákonníka a novela Trestného zákona


podrobnejšie


Organizačný garant Ing. Jarmila Bokorová, audítor a daňový poradca
Ing. Milan Mozolák, audítor, daňový poradca, súdny znalec