Aktuality

Dane a elektronická komunikácia od 1.1.2012

 

Nový daňový poriadok priniesol ďalšie významné zmeny v daňovej oblasti a rozšírení elektronickej komunikácie so správcom dane. Sme pripravení poskytnúť Vám v tejto oblasti plnú podporu, prípadne na základe plnej moci zabezpečiť v mene našich klientov túto formu komunikácie s príslušnými inštitúciami.

Po prvých zmenách v elektronickej komunikácii, ktoré priniesli povinnosť podávať súhrnný výkaz k DPH len elektronickou formou, bude postupne táto forma komunikácie dominantnou aj v ostatných daňových oblastiach.

Ponúkame našu asistenciu a pomoc tak pri zabezpečení realizácie nových podmienok pre klientov ako aj plné prenesenie týchto povinností na nás.
Naši odborní pracovníci sú pripravení  Vám pomôcť. V prípade, že sa rozhodnete využiť naše služby, kontaktujte nás.