Služby

Audit a uisťovacie služby

 

  • štatutárny audit v súlade so slovenskými zákonmi
  • audit podľa medzinárodných usmernení pre audit, uisťovacie služby a etiku
  • audit konsolidovanej účtovnej závierky
  • priebežný audit počas priebehu finančného obdobia
  • poradenské služby a konzultácie
  • konverzia účtovnej závierky do výkazov podľa IFRS, US GAAP prípadne národných špecifík (nemecké, britské a pod.)
  • due diligence
  • audit fondov

 

...