Služby

Daňové poradenstvo a zastupovanie

 

  • daňové poradenstvo podľa individuálnych potrieb klienta poskytované licencovanými daňovými poradcami
  • vypracovanie odborných daňových stanovísk, odporúčaní a analýz
  • spracovanie daňovej optimalizácie
  • stály telefonický kontakt pre okamžité riešenie požiadaviek klienta
  • zastupovanie pre všetky druhy daní a konanie v mene klienta na základe plnej moci
  • zastupovanie v daňovom konaní (daňové kontroly, riešenie sporov a pod.)