Služby

Služby súdneho znalca a vypracovanie znaleckých posudkov

 
  • spracovanie znaleckých posudkov pre oblasť ekonomiky a podnikania
  • znalecké posudky pri riešení sporných otázok a súdnych sporov