Služby

Due diligence


 

  • poskytovanie komplexných služieb pri plánovaných akvizíciách
  • samostatné spracovanie finančnej časti due diligence
  • samostatné spracovanie právnej analýzy a situácie