Služby

Účtovné služby - účtovná a mzdová evidenciaSpracovanie komplexnej ekonomickej evidencie

  • vedenie účtovníctva ( podvojné, jednoduché ) pod odborným dohľadom audítorov a daňových poradcov
  • spracovanie mzdovej a personálnej agendy
  • evidencia DPH
  • evidencia majetku a spracovanie odpisových plánov