Služby

Konzultačné služby podľa požiadaviek klienta


  • poskytovanie konzulácií špecializovanými odborníkmi s dostatočnou praxou a odbornou prípavou
  • zohľadnenie všetkých súvislostí a vplyvov pri riešení požiadaviek klienta
  • spracovanie odborných, metodických stanovísk a odporúčaní
  • zabezpečenie právnej analýzy a poskytovanie právnych služieb našimi spolupracujúcimi právnikmi pre príslušnú oblasť riešenia