Služby

Komplexné služby súvisiace s vytváraním obchodných spojení
  • strategické poradenstvo
  • prieskum trhu
  • návrh optimálneho modelu a formy prepojenia spoločností
  • odborný dohľad nad realizáciou