Služby

Finančné analýzy a ohodnocovanie 

  • finančné analýzy s použitím špecializovaných nástrojov
  • spracovanie úverových a finančných plánov
  • kalkulácie finančných a iných vplyvov podnikateľských aktivít
  • oceňovanie jednotlivých zložiek majetku a aktivít
  • oceňovanie pohľadávok