Služby

Komplexné služby súvisiace s podnikateľským zámerom  • asistencia a pomoc pri zakladaní spoločnosti
  • prieskum trhu a návrh optimálneho modelu
  • komplexná starostlivosť o existenciu spoločnosti
  • asistencia a pomoc pri ukončení podnikania